Om Borgen

Under medeltiden var Söderköping en mäktig stad. På ostkusten fanns bara Kalmar som kunde mäta sig med Söderköping. Vår stad var en så kallad stapelstad, dvs hade kungliga rättigheter att handla med främmande länder. I vår stad bodde och kröntes kungligheter. Här fanns hospital och tre betydande kyrkor. Här fanns kloster. Här präglades egna mynt. Här fanns en betydande hamn ända in i Söderköpings hjärta. Handelshusen trängdes, axel vid axel, längs ån. Dessa byggnader, ofta många våningar höga, låg med gavlarna mot hamnen. I dem förvarades handelsvarorna.

För att skydda denna gamla handelsplats, anlades försvarsanordningar vid trängre sund ut mot Östersjön. Runt Ettersundet och Stegeborg har man funnit rester av pålverk i vattnen. De tidigaste redan från 800-talet, dvs från tiden före det att nuvarande Söderköping anlades.

Delar av Skällviksborgs ruin

Delar av Skällviksborgs ruin

Den tidigaste byggnad, som man anser ha med detta försvar att göra, och som man ännu kan beskåda ruinen av, är Skällviks Borg. Den ligger högt på en udde i östra delen av Yxeltorpsviken. Borgen omnämns för första gången på 1200-talet. Borgen ägdes omväxlande av biskopar i Linköping och kungamakten. På den holme där nuvarande Stegeborgs fästning ligger, byggde ursprungligen Skällviks Borg en ”skans” som yttre försvar vid inloppet. Skansen byggdes så småningom ut till en imponerande fästning – ett slott. Efter 1300-talet försvinner Skällviks Borg i betydelse helt. Stegeborg blir dominerande.

Stegeborg sett från Skällviksborgs ruin

Stegeborg sett från Skällviksborgs ruin

Det är unikt att det finns två borgar så nära varandra. Borgar vars syfte var att svara för Söderköpings säkerhet mot objudna gäster sjövägen. Stegeborgs fästning har imponerande dimensioner och syns onekligen. Den ”lyfts fram” som sevärdhet och utflyktsmål i de flesta publikationerna. Och det med rätta. Skällviks Borg den äldsta av de två borgarna, har däremot nästan helt fallit i glömska. Ruinen har förfallit. Den har sprängts av vegetation och frost. Men man kan ännu se ruinen och förnimma mäktiga historiska vingslag.

loading