Bygdegården i Bottna

Bygdegården ägs och drivs gemensamt av IK Österviking och Hembygdsföreningen Vikingarna. Hembygdsföreningen har regelbundet träffar och styrelsemöten här.

Byggdegården i Bottna, foto Sven Eriksson.
Bygdegården i Bottna, foto Sven Eriksson.

Vill du hyra Bygdegården för egna träffar?


Kostnad

Samlingslokal och kök, måndag-torsdag  500,-/dag

Samlingslokal och kök, fredag-söndag   1000,-/dag

Sammanträdesrum, måndag-söndag 200,-/dag

Dansbanan, måndag-söndag 500,-/dag

Tillägg för att disponera lokalen ytterligare en dag i anslutning till hyrestillfälle 50,-/dag
Avgift för städning och disk är 750,-/hyrestillfälle. Om bygdegården lämnas städad utgår ingen avgift, men i annat fall debiteras denna summa i efterhand.

Bokning av Bygdegården sker via vår bygdegårdsföreståndare
Ulla Wikström, 0702-91 60 66 e-post: <ullaringsborg@gmail.com>

loading