Skällviks museum

Tidigare förvaltade Hembygdsföreningen Vikingarna Skällviks museum. Byggnaden är idag privatägd och upplevs ålderdomlig och genuin. Den bidrar till kulturmiljön genom att påminna om fattighuset som tidigare låg på platsen.

Skällviks museum
Skällviks museum
Skällviks museum fönster
Skällviks museum
Skällviks museum dörr
Skällviks museum dörr
loading